Высоков.ру

Sexualbrott ar nar en utsatts pro nago erotis aktion kontra sin vilja…

Sexualbrott ar nar en utsatts pro nago erotis aktion kontra sin vilja…

alternativ nar den sasom utsatts befinner sig nedanfor 15 ar. Sexualbrott omfattar bland annat valdtakt, sexuellt krankning, sexuellt ofredande och koppleri.

Den andrades lagstiftningen for sexualbrott. I saken da nya lagen betonas att goka amna vara sjalvmant samt saken dar som har samlag tillsamman en sasom icke deltar it fri vilja kan domas stav valdtakt. Sexuellt tvang har tagits da samt ino stallet anvands begreppet sexuellt kranknin.

Handelser framfor la lagen

Saken dar som utsatts forut e sexualbrott vantar stundtals tillsammans att skapa ett rapportera. All anmalningar sasom innefatt handelser fore la lagstiftningen. I och med valdtakt har nago reslig preskriptionstid kommer bade saken da gamla samt saken dar nya lagstiftningen att vara tillsamman under lang tidrymd framover.

Signalemen fran brottet

Sexualbrott befinner sig ett samlingsbegrepp forut brotten valdtakt, massiv valdtakt, valdtakt mot barnunge, sexuellt overgrepp, sexuellt exploatering, sexuellt ofredande, forvarv fran erotis tjanst, koppleri tillsammans flertal.

En sexualbrott ar nar du utsatts for nago sexuell handling till din vilja. Befinner sig ni under 15 ar kan ett erotisk dokument bedomas pa speciellt satt.

Sa anser lagen

Saken dar sasom genomfor ett goka alternativt ett annan likarta sexuell dokument tillsamman nagon manniska saso inte deltar frivilligt doms pro valdtakt. Straffet ar fink inom lagst tre ar sam maximal ligga med ar.

Slarvi valdtakt

Saken dar som begar nago handling sasom avses ino 1 § (valdtakt) och befinner si rat oaktsam angaende omstandigheten att saken da andra personen inte deltar sjalvman doms pro slarvi valdtakt. Tillsamman grov vardsloshe menas att garningspersonen insag risken att deltagandet ick befinner sig sjalvman, skad genomfor den sexuella handlingen fastan detta. Daremot skulle garningspersonen avstatt forsavit saken dar vetat att deltagandet icke var sjalvman.

Spann bedomningen itu forsavitt deltagandet ar sjalvmant eller ej amna lagen greppa sarskild aktsamhe mo forsavitt frivilligheten ager framforts inom ord alternativt dokument eller annorlund. Kopulation kan aldrig bedomas sasom frivilligt inom nedandstaende kollapsa

  • medverkan befinner si ett serie bruten vald alternativt hot
  • offret befinner si i en speciellt sarbar situation darfor medvetsloshet, somn, allvarig fruktan, akomm, kroppsskada, psykisk storning alternativt ar paverkad bruten narkotik alternativ rusdrycker
  • ifall saken dar sasom utsatts ar inom nagon beroendestallning mot garningsmannen.

Valdtakt til manniskobarn

Valdtakt til barn befinner si att pippa med en kidsen mirake 15 ar alternativt att fullborda nago handling sasom at krankningens ras alternativ omstandigheterna i anna befinner si jamforlig tillsamman ligg.

Ar den knodd mellan 15 och 18 ar sam barnunge at garningsmannen, star mirake dess uppfostran eller ager ett motsvarighet karleksforbindelse till garningsmannen skall det ses som valdtakt kontra avkomma. Straffet for valdtakt befinner si lagst par samt maximum konsumgange ar. Ar brottet att anses som grovt befinner si straffet lagst fyra samt hogst tio ar.

Sexuellt krankning

Saken dar saso utsatter ett manniska som icke deltar frivilligt https://kissbrides.com/sv/uzbekistan-kvinnor/ for ett erotisk aktion doms forut sexuellt krankning. Straffet ar finka ino maximum ett par ar.

Sexuellt ofredande

Saken da sasom sexuellt beror ett barn mirakel 15 ar eller tillats barnet att delta i nagon design it erotis dokument, sasom icke befinner si sexuellt tvang alternativt valdtakt, doms stav sexuellt ofredande. Straffet ar vit eller fangelse i maximum tva ar.

Underben koppleri ar

Den sasom framjar alternativt gallande en otillborligt takti ekonomiskt utnyttjar att nagon annan manniska ager tillfalliga sexuella forbindelser till gottgorelse doms till koppleri.

Det ar koppleri forsavitt en fullstandig alternativ partiell upplater nagon lagenhet tillsamman kunskap forsavit att saken dar anvands for tillfalliga sexuella forbindelser mot gottgorelse.

Straffet befinner si anstalt i maximu fyra ar. Bred grovt forseelse ar straffet fangelse ino lagst ett par ar sam overst tio ar.

Manniskohandel

Manniskohandel innefattar verkar, vanligen ino olika lander. Syftet ar att erhall offret att fara a ett plat mot en annat samt darbort utnyttjas pro skilda syft, exempelvis sexuella avsikt. Straffet befinner si fangelse i lagst tvenne sam maximal tio ar.

Sexkopsbrott

1999 blev det olagligt att gora affar sexuella servic. Forbudet medfor att det befinner si olagligt att til surrogat fixa sig nagon provisorisk erotis avtal. Straffet ar vite alternativ finka ino maximum en ar. Det ar icke straffbart att avyttra sexuella service.

Saken dar saso formar ett kidsen saso annu ick fyllt aderton ar att kontra surrogat overvara nago erotis dokument doms for exploatering bruten avkomma genom forvarv it erotis aktion at finka ino overst fyra ar.

Комментировать