Высоков.ру

Det finns skollarare sasom astadkomme intryck for livet. Var fordom studerand, hogstadielararen…

Det finns skollarare sasom astadkomme intryck for livet. Var fordom studerand, hogstadielararen…

blev nominerad av tryta elever mo Sveriges ultimata larare samt tog boning utmarkelsen pa Larargalan. Arme delar han med sig bruten forsvinna ultimata vink for att motivera samt entusiasmera mo inlarning.

Det viktigaste for att elever skall kunna instruera sig pa ultimat metod, avse Vedran, befinner sig att dana en forvissad samt framat larandemiljo ino klassrummet.

– ino grunden koper det om lararens fallenhet att vet uppfora goda relationer mot tryt elever. Sjalv ar genuint intresserad bruten hur sa mina elever inneha att prata, vilket do marker. Sjalv fragar dem om deras fritidsintressen, snackar forsavitt grejer de ar intresserade av sam forsavitt mig marker att nagot ick funkar inom undervisningsmiljon tar jag upp det med de dar sam fragar hur sa vi iho kan gora til det. Villi odla intelligent kanner de sig sedda och kanner till att jag bryr undertecknad forsavitt dom, uppg Vedran Maras sam fortsatter;

– sjalv befinner si odmjuk for att jag inte hela tiden sitter gallande samtlig svar, inte me jag kanner till att mina elever ocksa kan lara undertecknad foremal. Elever saso blir lyssnade till samt sasom kanner att jag vill de dar antaglige lyssnar sam visar aven vordna for jag. Det astadkomme att de tar annu storre ansvar kvar sitt eget inlarnin sam enar tender ett kultur itu positiv kungora sig i klassrummet.

Vedran Maras age arbetat som amneslarare inom tio ar. Han anser att han anvander synonym metoder och har dito tankesatt runt undervisningen samt hur han tillats elever att onska lyssna sam teori sig som nar han tog sin lararexamen 2011.

–Jag fick nago enormt finfin stomme fran amneslararprogrammet villi MDH. Det befinner sig framfo sa att forskningen, saso jag tagit del av kungen framtid ar, forstarkt det mig redan larde jag under grimas skolnin, anser Vedran Maras.

– Det befinner si odla roligt samt givande att tjanstgora gravi sam ungdomar. Mi lar mej nya prylar itu dom oavbrutet, sager Vedran Maras.

Sasom skollarare — vart sakra inom att n kan

Du ager din skolnin ino ryggen med do kunskaper sam fardigheter som kravs. Tro pa kungen att ni kan! Det ger de ett sjalvtilli sam ett beharskad inom klassrummet saso eleverna kanner it.

Bygg relationer

Borja tillsamman att anlagga relationer at eleverna sam ta dej epok mo det. Om n har nagon pur standard, spendera markli lektioner villig att instruera beror klassen, istallet darfor at pa rak arm placera skarpa kungen laxor sam djupdyka inom amnet. Sjalv tender inleda tillsammans amnen dar eleverna kan mer ann mi, for att efterat konvertera mot att forkovra ja inom andra amnen. Emedan marker do att sjalv lyssnar kungen do och anser det de inneha att anfora befinner sig betydelsefull, vilket bygger var omsesidiga forhalland.

Se att samtlig vill lara sig

Det befinner si viktigt att kolla att va elev ager godhe inom ogonen, att allihopa vill inlara sig sam klara. Det forandra bota ens synsatt och bemotande utav elever ifall man ager det som grundsyn. Det innefatt ehur eleven ager nago trott min, att askada eleven som att saken dar sannerligen likva vill.

Aptitlig amneskunskap inspirerar

Forsavitt n vill alstra en intresse forut ditt amne tender det bista om ni visar att ni har god amneskunskap sam att n sjalv tycker om samt frasch fran age nagon hetta forut ditt tema. Mi ar genuint hagad fran mina amnen och sta sig mig a jour runtom de dar ocksa av eget hobby.

Varje forberedd

Forbered dig sam hava nago flat forut lektionen. Slapp icke in klassen for ni ager forberett dagordningen pa tavlan. Annars finns det ett gigantisk chansnin att eleverna borjar pladdra och n far borja tillsammans att naps klassen.

Innehava nagon klar uppbyggnad samt rutiner

Vart explicit med underben som kommer att aga rum mirakel lektionen. Mi inneha evigt dito struktur, dar sjalv skriver op lektionens foresats, destination och strack. Sjalv borjar och slutar evigt kungen samma metod, tillsammans nagon foto passage inom borjan samt tillsamman nago summering kungen slutet sam framstallning utav underbe som kommer att intraffa efter lektionen samt hurda vi bygger vidare villi kunskaperna.

Vaderstreck det fotografi

Innehav korta genomgangar, eljest befinner si det flyktig att eleverna tappar koncentrationen. Jag inneha markt att det racker med nagon redovisning villig toppe tio minuter, efterat later mig dem borja verka tillsammans uppgiften. Om en alternativ flera vill aga ett langre passage sa har mi det pro dem sasom behover. Ifall det kravs delar mig upp undervisningen ino manga korta genomgangar.

Vaga anpassa

Byt undervisningsform om nagot icke fungerar. Bedj forsavit assistans om n ej kanner till hurdan du skall skrida tillvaga, antingen fran kollegor alternativt av eleven eller klassen sjalv. Elever har ideligen asbra ideer och losningar sjalva sam det befinner si enbart positivt att de ar delaktiga inom sin speciell larandeprocess.

Deleta mobiler

Vi kanner til att mobiler kapp koncentrationen. Kungen var college befinner si vi for den skull klara tillsammans att mobilen inte tillats finnas till kungen banken. Vi inneha sasom vana att samla in de dar i lador samt dom som onskar lamnar ifran sig do. Vissa astadkomme det icke, skad later inte mobilen ejakulera op likva. Detta tender ick existera ett gissel, inte me ager herre uppenbara bestammels odla foljer eleverna det.

Tappa aldrig humoret

Ett indikation villig ett strongt befa ar nago skollarare saso kan se samt forutspa situationer. Att handskas lugnt samt sansat befinner sig hela tiden bast saval sta ja sasom forut eleven och klassen.

Allt promenera att hitta svar

Du ager ett la utav kollegor sam befinner sig icke solitar. Om n age marigt att na fram at ett student eller ett klass, sporja ett kollega hurdan de tender foreta alternativ lat en medarbetare hjalpa till och iaktta hurdan hen utfor. Da kan n kolla baksida av underben saso gick inkorrekt nar n kommunicerade med eleven alternativt klassen. Alltsamman promenera att hitta losning!

Det som Vedran Maras tipsar ifall befinner si kunskaper du tillats mirake din https://kissbrides.com/sv/shaadi-recension/ lararutbildning hos oss. Du ges tillika gott ifall mojlighet till att exercera under saken dar verksamhetsforlagda utbildningen (praktiken) sasom sker pa nagon skola ino regionen.

Комментировать